Vrijdag 8 april 2022

In de Goede Week gedenken we dat Jezus ter dood werd veroordeeld. Bij zijn veroordeling waren allerlei mensen betrokken. Eén daarvan is Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur in Jeruzalem. Hij wist dat Jezus onschuldig was. Toch heeft hij besloten om Jezus te martelen en te doden. Best heftig! Wat bracht hem zover? Laten wij ons soms ook beïnvloeden tot het maken van verkeerde keuzes? Een avond om ons te verdiepen in wat Jezus heeft meegemaakt.

Eigen bijdrage voor niet-leden: 5 euro