Bekijk hier foto’s van deze dag

Zondag 4 november vond onze tweede activiteit plaats, namelijk naar de Katholieke Jongerendag (KJD). Met een groep van 16 jongeren zijn we met de bus afgereisd naar Den Bosch. Daar werd de dag geopend met een optreden van de band ‘The Fruits’, vervolgens een optreden van een dansgroep, een spreker en een interview met twee drugs ex-verslaafden, het ochtendprogramma werd afgesloten met een optreden van de band ‘Trinity’. Na de lunchpauze ging een ieder in groepjes uiteen. Een ieder kon naar twee workshops van zijn/haar interesse. De dag werd afgesloten met een eucharistieviering. Het was een leuke en gezellige dag waarop we vele verschillende mensen hebben ontmoet, één met vele mooie en nieuwe ervaringen.

Vorige