Bekijk hier de foto’s

Vrijdagavond 22 november was Evert Veldman op bezoek bij YoungSeven. Hij kon rekenen op grote belangstelling. Een groep van 18 jongeren was naar de pastorie in Schagen gekomen om te zien wie de Mystery Guest zou zijn en vooral wat hij te vertellen had. Een aantal jongeren wilde zelf ook wel missiewerk gaan doen. Evert kon hen daar mooi over vertellen. Hij werkt bij Enablement en voor ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Zijn ervaringen op allerlei plaatsen ter wereld hebben hem duidelijk gemaakt waar het bij missie om gaat: om de waarde van iedere mens te bereiken en naar boven te halen. Door middel van een spel liet Evert ons nadenken over armoede. In wat voor omstandigheden leven mensen in Afrika? Hoe verschilt dat met onze situatie? En wat zegt dat over je mogelijkheden, bijvoorbeeld als je gehandicapt bent? We hebben gezien wat missiewerk vroeger betekende en hoe dat tegenwoordig gaat. Evert liet de jongeren aanvoelen dat God van ieder mens houdt. Wij hebben de opdracht, de missie, om daarom niet alleen oplossingen te bieden voor problemen, maar ook met dezelfde liefde naar ieder mens te kijken. Het verhaal van Evert sprak erg aan en misschien dat er wel meer jongeren zelf ook op missie gaan!