Bekijk hier de foto’s

Ongeveer 6500 mensen hebben in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart deelgenomen aan de Stille Omgang in Amsterdam, en wij waren erbij met 6 jongeren en 2 begeleiders van YoungSeven!

Eerst hebben we in de basiliek van de Heilige Nicolaas deelgenomen aan het speciale jongerenprogramma van de Stille Omgang met als thema ‘On the road’. We hebben mooie eucharistieviering beleefd met Bisschop Punt en verschillende andere priesters. De muzikale invulling van de viering werd gegeven door de band Living Tree uit Haarlem.

Daarna volgde een gevarieerd jongerenprogramma met een dansgroep en diverse sprekers. Zo vertelde Kapelaan Johannes (de jongste priester op dit moment), over hoe hij vormgeeft aan de weg die God met hem gaat. Rikko Voorberg, van huis uit gereformeerd, theoloog en nu voorganger in een zelf opgerichte kerk, zette ons aan het denken over hoe je nu weet dat je ‘Op weg bent’. De goede weg? Jouw eigen weg? Dé weg?

Gezamenlijk met alle jongeren gingen we daarna lopend naar het Spui, waar het begin van de Stille Omgang is. Daar kwamen mensen uit de verschillende kerken, en lopend vanuit verschillende plaatsen bijeen om in een lange stoet, in stilte, de Stille Omgang te lopen.

Volgens de overlevering braakte in 1345 een stervende man een hostie uit in een woning aan de Kalverstraat. Zijn braaksel werd in het haardvuur gegooid. De volgende ochtend bleek de hostie ongeschonden. De kerk heeft het hostiemirakel officieel erkend als wonder.

Met de Stille Omgang, een nachtelijke processie door het centrum van Amsterdam, wordt elk jaar het Mirakel van Amsterdam, oftewel het ‘hostiewonder’, herdacht.  Inventieve bedevaartgangers omzeilden 134 jaar geleden het verbod op processies, door de route van de processie te gaan lopen, maar zonder het uiterlijk vertoon van een bedevaartprocessie en in stilte.  Dat was het begin van de traditie van de Stille Omgang.

Tegenwoordig wordt er ook gelopen om een krachtig signaal van geloof af te geven, temidden van de grote stad Amsterdam. In stilte loopt iedereen met elkaar door de binnenstad en laat zo zien hoezeer God bij ons mensen betrokken is.

Het is indrukwekkend en bijzonder om ’s nachts met een grote groep jongeren in stilte en gebed te lopen, in een stad waar het nooit stil is! Het verkeer, en zelfs de trams moesten stoppen voor de lopende mensenstroom.

Na in stilte de Omgang gelopen te hebben door de bekendste straten van Amsterdam (o.a. de Kalverstraat, Warmoesstraat en over de Dam) kwamen we weer terug op het Spui. Daar kwamen nog steeds groepen mensen aan die lopend van allerlei kanten, bijvoorbeeld uit Nibbixwoud en Zevenhoven, naar de Stille Omgang gekomen waren. Heel bijzonder! Wij hebben nog een laatste stuk gelopen naar het Centraal station, waarop voor ons nog een nachtelijke trein- en autorit volgde. Uniek om een keer mee te maken! 

Vorige